ETHIOPIA

historical demographical data of the urban centers


PLACE NAMEprovincevariants of the namep2002c1994oce1993me1990e1989e1986c1984e1982198019781974197219701968?e19651960/6119521940/4119391936193019251900particularselevationfound.yrposition
source:SHCG,EWGSIAMWIASH,TBIA,MWSYSYSYHC,SYIA,WGHWSYMIMI,HAMIAG,EBHBMIAGAG
Abiy AdiTGAbbi Addi7,91326N 3905E
Adama> see:Nazret
ÂddîgratTGAddi Grat, Adigrat47,437,416,39,49,124731415N 3928E
Âddîs Âbebâ> see:Adis Abeba
Âddîs Zemen> see:Adis Zemen
Âdêtam15,412,26,511.27n/37.48e
Adigrat> see:Âddîgrat
Adis AbebaSHAddis Ababa, Addis Abeba, Âddîs Âbebâ2084,61912,51732,11412,61408,11277,21083,6912,1795,9644,1637,8444,0400,0150,0150,0100,060,050,010,024380902N 3842E
Adis Abeba (agglomeration)SH2683,52112,72200,21990,01196,3
Adis AlamSHAdis Alem7,55,57,819000902N 3824E
Adis ZemenGDAddis Zemen, Âddîs Zemen18,214,31207N 3747E
Adola> see:Kibre Mengist
ÂdwaTGAdua, Adowa, Aduwa31,024,517,513,816,415,76,56,03,019071409N 3854E
ÂgaroKFAggaro29,423,218,80751N 3629E
Akaki BesekaSH59,054,135,0agglomeration of Adis Abeba0853N 3847E
AksumTG34,427,121,917,812,812,811,64,05,021301408N 3843E
Alaba Kulîto> see:K'olito
Âlamat'atgAlamata33,126,214,012.42n/39.56e
Ambo> see:Hâgere Hiywet
AnkoberSH2,012,93,03,03,02,07,027800934N 3945E
Arba MinchGGArba Mench50,740,024,723,08,98,87,76,70602N 3733E
Ârekast15,612,34,207.08n/37.70e
Arsi Negele> see:Negele
Asayitaaf19,615,511.56n/41.44e
Asebe TeferiHRAsbe Teferi, Asba Littoria, Âsbe Teferi23,918,711,319340905N 4052E
AselaASAsselle, Âssela60,047,440,236,734,922,119,417,19,521820757N 3908E
ÂsosabnAsosa14,911,74,2173307.95n/39.14e
AwasaSDAwash, Âwassa87,669,239,736,229,423,019,616,80645N 3815E
AwashSHÂwash11,07,60859N 4010E
Bahir DarGJBahr Dar121,796,1102,760,054,858,352,225,118001136N 3723E
BatiWLBatî17,714,010,01111N 4001E
Bedelêor15,111,97,008.45n/36.35e
Bichenaam15,812,510.45n/38.20e
Biscioftu> see:Debre Zeyit
Bodîtîst17,013,44,406.96n/37.86e
BongaKF13,76,20716N 3615E
BureGJBurye, Burê17,013,48,218,11042N 3704E
ButajirastButajîra26,020,513,708.12n/38.37e
ChagneamChagni22,517,88,410.95n/36.50e
Ch'ench'aGGDincha4,527320615N 3734E
Dalle> see:Yirga Alem
Dambi Dolo> see:Dembî Dolo
DangelaGJDangila, Dangla19,515,410,62,41116N 3651E
Debarkam18,314,58,513.16n/37.90e
Debre BerhanSHDebra Birhan, Debre Birhan49,038,725,816,73,00940N 3931E
Debre Mark'osGJDebra Markos, Monkorer62,449,350,239,840,733,730,327,220,15,010,05,010,025151021N 3744E
Debre TaborGDDebra Tabor28,422,515,38,73,929451151N 3801E
Debre ZeyitSHDebra Zevit, Debre Zeit, Debrezit, Debreziet, Biscioftu92,973,794,867,955,751,157,349,627,60845N 3859E
Dembî DoloWGSaio, Dambi Dolo, Dembi Dolo, Dembidollo24,819,614,27,618210832N 3448E
DesêWLDessie, Desse, Dessye, Dese123,297,3106,787,277,568,883,375,654,949,845,740,039,053,026001108N 3938E
DilaSDDilla42,722,923,913,80625N 3819E
Dirê DawaHRDiredawa, Dirdabo208,7251,9173,6127,4121,998,191,682,172,963,760,940,048,840,030,030,030,015,05,012060935N 4152E
Djidjiga> see:Jijiga
Dodolaor17,513,88,306.97n/39.18e
DubtîafDubti20,916,510,311.74n/41.08e
Endasilasie> see:Inda Silase
Felege Neway> see:Sawla
FicheSHFichê26,821,217,12,00948N 3844E
Finote Selamam17,513,88,210.69n/37.26e
GambêlaILGambeila, Gambela, Gambella23,118,35,24,52,010,015,04,00815N 3434E
Gardula> see:Gîdolê
Genet> see:Holeta Genet
Ghigner> see:Gînîr
Ghimir> see:Gînîr
Ghinir> see:Gînîr
GîdolêGGGardula, Gidole10,39,18,25,80537N 3729E
GîmbîWGGhimbi, Gimbi25,920,513,18,30910N 3550E
Gimma> see:Jima
GînîrBLGhinir, Ghimir, Ghigner, Ginir15,312,18,619860709N 4042E
GiyonSHWaliso32,325,516,80832N 3759E
GobaBL35,928,428,123,06,115,713,511,86,424990702N 4000E
GonderGDGondar142,1112,2146,898,488,080,985,976,943,038,635,324,729,613,022,022,0228616321236N 3728E
GoreIL7,18,58,4200719100809N 3533E
Hadama> see:Nazret
Hâgere HiywetSHHagere Hiywot, Ambo35,027,617,30859N 3751E
Hâgere Maryamor16,112,77,305.63n/38.23e
HararHRHarer, Harrar96,776,476,968,062,270,362,953,648,445,040,538,040,025,040,040,035,018567th c.0919N 4207E
Harar (agglomeration)HR131,1162,6
Himoratg18,314,510,514.28n/36.65e
Holeta GenetSHGenet, Oletta, Holeta21,216,811,719370904N 3830E
Hosa'inaSHHosseina40,131,715,28,55,80735N 3753E
Inda SilaseTGEndasilasie32,025,312,814.10n/38.28e
Irgalem> see:Yirga Alem
JijigaHRDjidjiga, Jigjiga38,124,723,28,07,54,00921N 4249E
JimaKFJimma, Gimma112,588,9106,873,467,561,071,363,852,447,441,839,629,48,05,017790740N 3650E
Jinkast15,712,44,505.65n/36.65e
Kembolchaam50,039,515,811.08n/39.74e
Kibre MengistSDAdola25,520,114,48,30553N 3859E
K'oboWLKobbo26,320,813,51209N 3938E
K'olitostAlaba K'ulito, Alaba Kulîto19,115,18,907.32n/38.08e
Koremtg21,416,99,312.50n/39.53e
Lakamti> see:Nek'emtê
LalibelaWLLalibala10,78,54,026301202N 3902E
Lekemti> see:Nek'emtê
Lekhmet> see:Nek'emtê
Macallè> see:Mek'elê
Mai Ceu> see:Maych'ew
MajiKFMagi1,624290612N 3535E
Makale> see:Mek'elê
Mattu> see:Metu
Maych'ewTGMai Ceu25,019,814,21247N 3932E
MegaSD5,21,40402N 3818E
Meheso> see:Mi'eso
Mek'elêTGMakale, Macallè, Mek'ele122,796,9107,776,466,661,652,346,834,330,827,916,95,024021330N 3926E
Mek'iorMek'î25,920,511,208.15n/38.82e
MendiWG12,710,13,80948N 3506E
Meteharaor15,111,96,108.90n/39.92e
MetemaGDMetamma, Metema Yohannes3,21258N 3612E
MetuILMattu24,419,312,512,08,17,86,90818N 3536E
Mi'esoHRMiesso, Meheso5,833,00914N 4045E
MojoSH27,822,013,90836N 3907E
Monkorer> see:Debre Mark'os
Mot'aamMott'a23,018,212,911.08n/37.87e
Nakamti> see:Nek'emtê
NazretSHHadama, Adama161,8127,8131,694,283,176,380,769,950,642,917230833N 3916E
NegeleSDNegelli30,424,012,08,80519N 3935E
NegeleSHArsi Negele29,823,513,114410722N 3841E
NejoWGNedjo14,111,16,20929N 3528E
Nek'emtêWGNakamti, Lekemti, Lekhmet, Nekemti, Lakamti59,847,335,028,821,721,318,316,15,93,020970905N 3633E
Oletta> see:Holeta Genet
RobeorRobê27,221,511,307.86n/39.63e
Saio> see:Dembî Dolo
Sakota> see:Sek'ot'a
SawlastFelege Neway20,015,87,506.30n/36.88e
Sebetaor17,814,110,008.92n/38.62e
Sek'ot'aWLSokota, Sakota, Sekota10,07,96,01,51238N 3904E
ShakisoorShakîso19,915,87,005.75n/08.91e
ShashemeneSHShashemennê65,952,131,515800712N 3836E
Shewa Robîtam18,114,39,812.02n/39.63e
SodoSDSoddu, Soddo45,924,324,611,95,620730654N 3745E
Sokota> see:Sek'ot'a
Waldia> see:Weldiya
Waliso> see:Giyon
Wando> see:Wendo
WeldiyaWLWaldia31,124,515,79,618501152N 3941E
Welench'îtîor14,911,77,408.67n/39.43e
WelkitestWelk'ît'ê19,415,37,908.28n/37.77e
WendoSDWando14,310,59,70658N 4520E
WenjiorWonji16,713,235,408.45n/39.28e
Werotaam19,215,28,611.92n/37.70e
Wik'rotg20,816,413,013.79n/39.59e
Wonji> see:Wenji
Yirga AlemSDDalle, Irgalem30,619,716,00645N 3825E
Ziwayor25,420,16,607.93n/38.71e

Particulars:
Source MW: "By permission. From Merriam-Webster's Geographical Dictionary. Third Edition cop. 1997 by Merriam-Webster, Incorporated."
Data prior to 1950 are mere estimates.
Co-ordinates with small letters and a slash are according to source SH with percentages instead of minutes.
File created on 1997-08-06; revised on 2000-06-15; and last modified on 2003-09-08 by Jan Lahmeyer

top    Back to the page containing general information of the country

next    To the page containing the population growth statistics of the country

down    To the page containing historical population statistics of the administrative division

back    Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS


1999/2003 "populstat" site: Jan Lahmeyer